No Van Le

  • Died: April 3, 2021
  • Location: Philadelphia, Pennsylvania

Geitner/Givnish Funeral Home, Inc.

6230 North 5th Street
Philadelphia, PA 19120

Tel. (215) 224-6300

Tribute & Message From The Family


Mr. No Van Lee was born on December 31, 1932, at Phuoc Trach Township, Trang Ban County, Tay Ninh Provice. He rests in the Lord at 2:43 PM on Saturday, April 3, 2021, at his residence in Philadelphia.
The Funeral Service will be in person as well as live streamed on Facebook and Zoom (Zoom Meeting ID 2679721167).
A viewing period will take place at the Geitner-Givnish Funeral Home, 6230 N. 5th Street, Philadelphia, PA 19120 on Saturday, April 10, 2021 from 6:00 PM until 9:00 PM, and again on Sunday, April 11, 2021, from 8:00 AM until 9:00 AM. At 9:00 AM, there will be a Funeral Service, followed by a Farewell Service. Immediately following the services, there will be a funeral procession to Shalom Memorial Park, 3573 Pine Road, Huntingdon Valley, PA 19006, where final prayers will be said.

CÁO PHÓ
Gia Đình Chúng Tôi Vô Cùng Thương Tiếc Báo Tin,
Chồng, Cha, Ông Nội, và Ông Ngoại của chúng tôi:

Ông Lê Văn Nô

Sinh ngày: 12/31/1932, tại xã Phước Trạch, huyện Trảng Bàn, tỉnh Tây Ninh Việt Nam
Đã An Nghỉ Trong Chúa

Lúc 2 giờ 43 phút chiều Thứ Bảy ngày 03 tháng 04 năm 2021 tại Tư Gia ở Philadelphia.
Hưởng Thọ 88 tuổi.

Chương trình Lễ Tang có phát Trực Tuyến trên Facebook và Zoom (Meeting ID 2679721167)

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT LỄ TANG

 Lễ Phát Tang và Cầu Nguyện cho tang gia:
Ngày giờ: Tối Thứ Hai, 05/04/2021 từ 8pm – 9pm
Địa điểm: Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Philadelphia và Trực Tuyến
5500 Tabor Ave.
Philadelphia, PA 19120.

 Lễ Viếng Linh Cữu:
Ngày giờ: Chiều Thứ Bảy, từ 6pm đến 9:00pm ngày 10/04/2021

Địa điểm: Nhà Quàn Geitner-Givnish Funeral Home,
6230 N 5th St,
Philadelphia, PA 19120.
 Lễ Tang và Lễ Di Quan:
Ngày giờ: Sáng Chúa Nhật 11/04/2021,
- Viếng Linh cữu: từ 8am-9am
- Lễ Tang: 9am-10:15am
- Lễ Di Quan: 10:30am
Địa điểm: Nhà Quàn Geitner-Givnish Funeral Home,
6230 N 5th St,
Philadelphia, PA 19120.

 Lễ An Táng: (Từ nhà Quàn Givnish Funeral Home đưa tiển Linh Cửu đến nơi an
nghĩ cuối cùng tại Nghĩa Trang.)

Ngày giờ: Chúa Nhật 11/04/2021 lúc 11:30am-12:00pm
Địa điểm: Nghĩa Trang Shalom Memorial Park
3573 Pine Road
Huntingdon Valley, PA 19006.

 Tang gia đồng kính báo:
- Vợ: bà Trần Thị Nem
Cùng con gái, các con trai. các con dâu, các cháu Nội và các cháu Ngoại

Gia đình chúng tôi xin miễn nhận Phúng điếu.
Mọi Tràng Hoa Xin Gởi Về: 6230 N 5th Street Philadelphia PA 19120