Family Login:

Dat Trinh

Obituary for Dat Trinh

September 7, 2019
Philadelphia, Pennsylvania

Obituary

CÁO PHÓ
Gia Đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu gần xa Cha, Ông Nội, Ông Ngoại của chúng tôi là

TRÌNH ĐẮT

Sinh ngày 8 tháng 4 năm 1937, tại Trà Vình, Việt Nam
Đã từ trần lúc 7 giờ sáng, ngày 7 tháng 9 năm 2019 (nhằm mùng 9 tháng 8 năm Kỷ Hợi)
Hưởng Thọ 82 Tuổi
Linh Cửu được quàn tại:
Geitner-Givnish Funeral Home
6230 N. 5th Street, Philadelphia PA 19120
(215) 224-6300
Chương Trình Tang Lễ
Thăm Viếng: Thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2019 vào lúc 6 PM – 9PM
Cầu Siêu, Di Quan: Thứ Bẩy, ngày 14 tháng 9 năm 2019, vào lúc 8 AM - 10 AM
An Táng tại: Hill Side Cemetery, 2556 Susquehana Road, Roslyn, PA 19001
Vợ Lý Huệ Tường
Trưởng nữ: Trình Quế Hương, chồng Lý Tuấn Kiệt và con
Trưởng nam: Trình Lễ và vợ Jenny Lin
Thứ nữ: Trình Quế Cần, Chồng Diệp Dịu Minh và các con
Thứ nam: Trình Hùng, vợ Lạc Phụng Y và con
Thứ nam: Trình Chí, vợ Vương Yến Tuyết và con
CÁO PHÓ này xin thay thế Thiệp Tang

Recommended Local Florist

Arrangements By

Geitner/Givnish Funeral Home, Inc.

6230 North 5th Street
Philadelphia, PA 19120
Map  | Profile

View Phone Number

Resources